Სარჩევი:

რომელ ბიოლოგიურ მოლეკულებში შეგიძლიათ იპოვოთ წყალბადის ბმები?
რომელ ბიოლოგიურ მოლეკულებში შეგიძლიათ იპოვოთ წყალბადის ბმები?
Anonim

წყალბადის ბმის მაგალითები

  • წყალბადის კავშირი ყველაზე ცნობილია წყლის მოლეკულებს შორის.
  • ადამიანური დნმ წყალბადის ბმის საინტერესო მაგალითია.
  • ჰიდროფლორულ და ჭიანჭველ მჟავებს აქვთ წყალბადის ბმის განსაკუთრებული ტიპი, რომელსაც ეწოდება სიმეტრიული წყალბადის ბმა.

აქედან, სად გვხვდება წყალბადის ბმები ბიოლოგიურ მოლეკულებში?

უმარტივესი მაგალითი ა წყალბადის ბმა შეიძლება იყოს ნაპოვნია წყალში მოლეკულები. წყალი მოლეკულა შედგება ერთი ჟანგბადის ატომისგან, რომელიც მიმაგრებულია ორზე წყალბადის ატომები. ა წყალბადის ბმა შეიძლება ჩამოყალიბდეს ორს შორის მოლეკულები წყლის.

გარდა ამისა, რა მოლეკულებს შეუძლიათ წყალბადის ბმები შექმნან? წყალბადის ბმა იქმნება მხოლოდ სამი უაღრესად ელექტროუარყოფითი ელემენტის - ფტორის მიერ. ჟანგბადი და აზოტი. ასე რომ, წყალბადის კავშირი შესაძლებელია მხოლოდ იმ ნაერთებში, რომლებშიც წყალბადის ატომი უშუალოდ არის დაკავშირებული ფტორთან, ჟანგბადი ან აზოტი.

შესაბამისად, რომელ ორგანულ მოლეკულებში ვხვდებით წყალბადის კავშირს?

ამ ტიპის ბმა შეიძლება მოხდეს არაორგანულ მოლეკულებში, როგორიცაა წყალი და ორგანულ მოლეკულებში, როგორიცაა დნმ და ცილები. წყალბადის ბმა პასუხისმგებელია N, O და F ნაერთების ბევრ ანომალიურ ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებებზე.

რატომ არის წყალბადის ბმები მნიშვნელოვანი?

წყალბადის კავშირი არის მნიშვნელოვანი ბევრ ქიმიურ პროცესში. წყალბადის კავშირი პასუხისმგებელია წყლის უნიკალურ გამხსნელ შესაძლებლობებზე. წყალბადის ბმები ატარებენ ერთად დნმ-ის დამატებით ძაფებს და ისინი პასუხისმგებელნი არიან დაკეცილი ცილების სამგანზომილებიანი სტრუქტურის განსაზღვრაზე, ფერმენტებისა და ანტისხეულების ჩათვლით.

პოპულარული თემა