რამდენი ატომია შაქარში?
რამდენი ატომია შაქარში?
Anonim

Შაქარი შედგება ნახშირბადის, წყალბადისა და ჟანგბადისგან ატომები. ეს ასეა ატომები დაკავშირებულია, რაც განასხვავებს ნახშირწყლების თითოეულ ტიპს. ცხრილის თითოეულ მოლეკულაში შაქარი იქ არის: 12 ნახშირბადი ატომები, 22 წყალბადი ატომებიდა 11 ჟანგბადი ატომები. შავ ნივთს დამწვარი ჰქვია შაქარი!

ამის გათვალისწინებით, სულ რამდენი ატომია 1 კგ შაქარში?

45 ატომი

გარდა ამისა, რამდენ ატომს შეიცავს c12h22o11? საქაროზის მოლეკულა (C12H22O11) აქვს 12 ნახშირბადის ატომები, 22 წყალბადის ატომები და 11 ჟანგბადის ატომები. ხელმოწერები ასევე მიუთითებს ელემენტების თანაფარდობაზე. ათეულ CO2 მოლეკულას აქვს ერთი ათეული ნახშირბადის ატომები და ორი ათეული ჟანგბადის ატომები.

შემდგომში ჩნდება კითხვა, რა ელემენტებია შაქარში?

თეთრი ნივთიერება, რომელსაც შაქრის სახელით ვიცნობთ, არის საქაროზა, მოლეკულა, რომელიც შედგება ნახშირბადის 12 ატომისგან, 22 ატომისგან. წყალბადისდა ჟანგბადის 11 ატომი (C122211). ამ სამი ელემენტისგან დამზადებული ყველა ნაერთის მსგავსად, შაქარი არის ა ნახშირწყლები.

რამდენ ატომს შეიცავს c6h12o6?

პასუხი და ახსნა: C6 H12 06-ის ერთ მოლეკულაში არის 24 ატომი. ამ ქიმიურ ნაერთს აქვს 6 ატომი ნახშირბადის, 12 ატომი წყალბადის და 6 ატომი ჟანგბადის.

პოპულარული თემა