რა არის რეის სიმბოლო?
რა არის რეის სიმბოლო?
Anonim

სხივი ასევე არის ხაზის ნაწილი, გარდა იმისა, რომ მას აქვს მხოლოდ ერთი ბოლო წერტილი და გრძელდება სამუდამოდ ერთი მიმართულებით. ის შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ნახევარხაზი ბოლო წერტილით. მას ასახელებს მისი ბოლო წერტილის ასოებით და ნებისმიერი სხვა წერტილით სხივი. The სიმბოლო ამის აღსანიშნავად გამოიყენება → ორი ასოს თავზე დაწერილი სხივი.

ანალოგიურად, შეიძლება იკითხოთ, რა არის პარალელური წრფეების სიმბოლო?

ორი ხაზები, ორივე ერთ სიბრტყეში, რომლებიც არასოდეს იკვეთება, ეწოდება პარალელური ხაზები. Პარალელური ხაზები ყოველთვის დარჩეთ ერთმანეთისგან იმავე მანძილზე. The სიმბოლო // გამოიყენება აღსანიშნავად პარალელური ხაზები.

ასევე იცოდე, რას აკეთებს || გეომეტრიაში ნიშნავს? "|x|" შეუძლია ნიშნავს "x-ის აბსოლუტური მნიშვნელობა" ალგებრაში. „AB || CD” შეიძლება ნიშნავს "წრფე სეგმენტი AC არის BC სეგმენტის პარალელურად". გეომეტრია.

ანალოგიურად, ისმება კითხვა, როგორ წერთ სხივს?

ხაზები, სეგმენტები და სხივები

  1. წრფე შეიძლება დასახელდეს წრფის ორი წერტილის გამოყენებით (მაგალითად, ↔AB) ან უბრალოდ ასოთი, როგორც წესი, პატარა (მაგალითად, წრფე m).
  2. სეგმენტს ასახელებენ მისი ორი ბოლო წერტილით, მაგალითად, ¯AB.
  3. სხივი სახელდება ჯერ მისი ბოლო წერტილის გამოყენებით, შემდეგ კი სხივის ნებისმიერი სხვა წერტილის გამოყენებით (მაგალითად, →BA).

რა არის სიბრტყის სიმბოლო გეომეტრიაში?

ღია ნაცრისფერი სიმბოლო რომელიც ძალიან თხელ ყუთს ჰგავს ა თვითმფრინავი. წარმოიდგინეთ, თვითმფრინავი იყოს რაც შეიძლება გამხდარი. თუმცა თვითმფრინავი გამოიყურება მართკუთხა და, როგორც ჩანს, აქვს ზღვარი, წარმოიდგინეთ, რომ იგი სამუდამოდ ვრცელდება როგორც ბრტყელი ზედაპირი. ა თვითმფრინავი მასში ორგანზომილებიან ელემენტს ეძახიან გეომეტრია.

პოპულარული თემა