რა არის წინააღმდეგობის 4 ფაქტორი?
რა არის წინააღმდეგობის 4 ფაქტორი?
Anonim

Არიან, იმყოფებიან ოთხი ფაქტორი გავლენას ახდენს წინააღმდეგობა რომლებიც არის ტემპერატურა, მავთულის სიგრძე, მავთულის კვეთის ფართობი და მასალის ბუნება. როდესაც გამტარ მასალაში არის დენი, თავისუფალი ელექტრონები მოძრაობენ მასალაში და ზოგჯერ ეჯახებიან ატომებს.

ამის გათვალისწინებით, რა არის 4 ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს წინააღმდეგობაზე?

არსებობს 4 განსხვავებული ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს წინააღმდეგობაზე:

  • მასალის ტიპი, საიდანაც მზადდება რეზისტორი.
  • რეზისტორის სიგრძე.
  • რეზისტორის სისქე.
  • გამტარის ტემპერატურა.

ასევე, რა არის წინააღმდეგობის ფაქტორები? ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ წინააღმდეგობაზე, რამდენად დიდი წინააღმდეგობა აქვს მასალას, დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე: მასალის ტიპზე, მის სიგანეზე, სიგრძე, და მისი ტემპერატურა. ყველა მასალას აქვს გარკვეული წინააღმდეგობა, მაგრამ გარკვეული მასალები ეწინააღმდეგება ელექტრული დენის ნაკადს მეტ-ნაკლებად, ვიდრე სხვა მასალები.

ასე რომ, რა არის ის 3 ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს წინააღმდეგობაზე?

არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს გამტარის წინააღმდეგობაზე;

  • მასალას, მაგ. სპილენძს, აქვს უფრო დაბალი წინააღმდეგობა, ვიდრე ფოლადი.
  • სიგრძე - გრძელ მავთულს უფრო დიდი წინააღმდეგობა აქვს.
  • სისქე - უფრო მცირე დიამეტრის მავთულს უფრო დიდი წინააღმდეგობა აქვს.
  • ტემპერატურა - მავთულის გათბობა ზრდის მის წინააღმდეგობას.

რა ფაქტორები მოქმედებს ელექტრული გამტარის წინააღმდეგობაზე?

არსებობს ოთხი ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენენ გამტარის წინააღმდეგობაზე. სისქე (მავთულის კვეთის ფართობი), სიგრძე და ტემპერატურა. მეოთხე ფაქტორი არის გამოყენებული მასალის გამტარობა. ზოგიერთი ლითონი (სპილენძი, ვერცხლი) უბრალოდ უფრო ელექტროგამტარია, ვიდრე სხვები (რკინა, ალუმინი).

პოპულარული თემა