როგორ არის დაკავშირებული გენის რეგულაცია უჯრედის სპეციალიზაციასთან?
როგორ არის დაკავშირებული გენის რეგულაცია უჯრედის სპეციალიზაციასთან?
Anonim

ამავე დროს. მათ შეუძლიათ დაზოგონ ენერგია და რესურსები თავიანთი საქმიანობის რეგულირებით, მხოლოდ მათი წარმოებით გენები ამისთვის აუცილებელია უჯრედი ფუნქციონირებს. პროკარიოტებში დნმ-ის დამაკავშირებელი ცილები არეგულირებენ გენები ტრანსკრიფციის კონტროლით. კომპლექსი გენის რეგულირება ევკარიოტებში ქმნის უჯრედის სპეციალიზაცია შესაძლებელია.

ამ გზით, როგორ უკავშირდება გენის ექსპრესია უჯრედების დიფერენციაციასა და სპეციალიზაციას?

უჯრედების დიფერენციაცია რამდენად ზოგადია ემბრიონული უჯრედები გახდეს სპეციალიზებული უჯრედები. ეს ხდება პროცესის მეშვეობით, რომელსაც ე.წ გენის გამოხატულება. გენის გამოხატულება არის კონკრეტული კომბინაცია გენები რომლებიც ჩართულია ან გამორთულია (გამოხატული ან რეპრესირებული) და ეს არის ის, რაც კარნახობს როგორ ა უჯრედი ფუნქციები.

ზემოაღნიშნულის გარდა, რა აკონტროლებს გენის გამოხატვას? გენის გამოხატულება ძირითადად კონტროლდება ტრანსკრიფციის დონეზე, ძირითადად დნმ-ის სპეციფიკურ უბნებთან ცილების შეკავშირების შედეგად. მარეგულირებელი გენი კოდირებს რეპრესორული მოლეკულის სინთეზს, რომელიც აკავშირებს ოპერატორს და ბლოკავს რნმ პოლიმერაზას სტრუქტურის ტრანსკრიფციაში. გენები.

ანალოგიურად შეიძლება იკითხოთ, როგორ რეგულირდება გენები ევკარიოტულ უჯრედებში?

გენი გამოხატვაში ევკარიოტული უჯრედები არის რეგულირდება რეპრესორებით, ასევე ტრანსკრიპციული აქტივატორებით. მათი პროკარიოტული კოლეგების მსგავსად, ევკარიოტული რეპრესორები უკავშირდებიან დნმ-ის სპეციფიკურ თანმიმდევრობებს და აფერხებენ ტრანსკრიფციას. სხვა რეპრესორები კონკურენციას უწევენ აქტივატორებს სპეციფიკურთან დაკავშირებისთვის მარეგულირებელი თანმიმდევრობები.

რა არის უჯრედის სპეციალიზაცია?

უჯრედის სპეციალიზაცია, ასევე ცნობილია, როგორც უჯრედი დიფერენციაცია, არის პროცესი, რომლითაც გენერიკ უჯრედები შეცვლა კონკრეტულად უჯრედები გულისხმობდა გარკვეული ამოცანების შესრულებას სხეულში. მოზრდილებში ღერო უჯრედები სპეციალიზირებულია ჩანაცვლებისთვის უჯრედები რომლებიც ცვეთილია ძვლის ტვინში, ტვინში, გულსა და სისხლში.

პოპულარული თემა