რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?
რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?
Anonim

Ისე, კორელაცია არის დაახლოებით წრფივი ურთიერთობა შორის ორი ცვლადი. ჩვეულებრივ, ორივე უწყვეტია (ან თითქმის ასე), მაგრამ არსებობს ვარიაციები იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ერთი დიქოტომიურია. ჩი-კვადრატი ჩვეულებრივ ეხება ორი ცვლადის დამოუკიდებლობას. როგორც წესი, ორივე კატეგორიულია.

უფრო მეტიც, არის თუ არა ჩი კვადრატი კორელაციის საზომი?

ეფექტის ზომა: კორელაცია თავად არის ეფექტის ზომა საზომი. (პირსონი) ჩი- კვადრატი კოეფიციენტი ძირითადად გამოიყენება ერთი ან ორი კატეგორიული ცვლადით. ამიტომ, ჩი- კვადრატი კოეფიციენტი ორი ცვლადი არის a საზომი ურთიერთობის.

გარდა ამისა, რას ნიშნავს ჩი კვადრატი? ა ჩი-კვადრატი2) სტატისტიკა არის ტესტი, რომელიც ზომავს, თუ როგორ ადარებს მოლოდინები რეალურ დაკვირვებულ მონაცემებს (ან მოდელის შედეგებს). ა-ს გამოანგარიშებისას გამოყენებული მონაცემები ჩი-კვადრატი სტატისტიკა უნდა იყოს შემთხვევითი, დაუმუშავებელი, ურთიერთგამომრიცხავი, დამოუკიდებელი ცვლადებისაგან და საკმარისად დიდი ნიმუშიდან.

ამ გზით, რა განსხვავებაა ჩი კვადრატსა და პირსონ r-ს შორის?

პირსონის კორელაცია კოეფიციენტი () გამოიყენება იმის საჩვენებლად, არის თუ არა ორი ცვლადი კორელირებული ან დაკავშირებული ერთმანეთთან. The ჩი-კვადრატი სტატისტიკა გამოიყენება იმის საჩვენებლად, არის თუ არა ურთიერთობა შორის ორი კატეგორიული ცვლადი.

რა განსხვავებაა კორელაციასა და t ტესტს შორის?

კორელაცია არის სტატისტიკა, რომელიც აღწერს ასოციაციას შორის ორი ცვლადი. The კორელაცია სტატისტიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას უწყვეტი ცვლადების ან ორობითი ცვლადების ან უწყვეტი და ორობითი ცვლადების კომბინაციისთვის. Კონტრასტში, -ტესტები შეამოწმეთ არის თუ არა მნიშვნელოვანი შორის განსხვავებები ორი ჯგუფის საშუალება.

პოპულარული თემა