რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?
რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?

ვიდეო: რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?

ვიდეო: რა განსხვავებაა კორელაციასა და ჩი კვადრატს შორის?
ვიდეო: 19 PERTANYAAN YANG DIAJUKAN DOSEN PENGUJI DALAM SIDANG SKRIPSI DAN TESIS #skripsi #tesis 2023, დეკემბერი
Anonim

Ისე, კორელაცია არის დაახლოებით წრფივი ურთიერთობა შორის ორი ცვლადი. ჩვეულებრივ, ორივე უწყვეტია (ან თითქმის ასე), მაგრამ არსებობს ვარიაციები იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ერთი დიქოტომიურია. ჩი - კვადრატი ჩვეულებრივ ეხება ორი ცვლადის დამოუკიდებლობას. როგორც წესი, ორივე კატეგორიულია.

უფრო მეტიც, არის თუ არა ჩი კვადრატი კორელაციის საზომი?

ეფექტის ზომა: კორელაცია თავად არის ეფექტის ზომა საზომი . ( პირსონი ) ჩი - კვადრატი კოეფიციენტი ძირითადად გამოიყენება ერთი ან ორი კატეგორიული ცვლადით. ამიტომ, ჩი - კვადრატი კოეფიციენტი ორი ცვლადი არის a საზომი ურთიერთობის.

გარდა ამისა, რას ნიშნავს ჩი კვადრატი? ა ჩი - კვადრატი (χ2) სტატისტიკა არის ტესტი, რომელიც ზომავს, თუ როგორ ადარებს მოლოდინები რეალურ დაკვირვებულ მონაცემებს (ან მოდელის შედეგებს). ა-ს გამოანგარიშებისას გამოყენებული მონაცემები ჩი - კვადრატი სტატისტიკა უნდა იყოს შემთხვევითი, დაუმუშავებელი, ურთიერთგამომრიცხავი, დამოუკიდებელი ცვლადებისაგან და საკმარისად დიდი ნიმუშიდან.

ამ გზით, რა განსხვავებაა ჩი კვადრატსა და პირსონ r-ს შორის?

პირსონის კორელაცია კოეფიციენტი ( რ ) გამოიყენება იმის საჩვენებლად, არის თუ არა ორი ცვლადი კორელირებული ან დაკავშირებული ერთმანეთთან. The ჩი - კვადრატი სტატისტიკა გამოიყენება იმის საჩვენებლად, არის თუ არა ურთიერთობა შორის ორი კატეგორიული ცვლადი.

რა განსხვავებაა კორელაციასა და t ტესტს შორის?

კორელაცია არის სტატისტიკა, რომელიც აღწერს ასოციაციას შორის ორი ცვლადი. The კორელაცია სტატისტიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას უწყვეტი ცვლადების ან ორობითი ცვლადების ან უწყვეტი და ორობითი ცვლადების კომბინაციისთვის. Კონტრასტში, ტ - ტესტები შეამოწმეთ არის თუ არა მნიშვნელოვანი შორის განსხვავებები ორი ჯგუფის საშუალება.

გირჩევთ: