Სარჩევი:

როგორ გამოვთვალოთ სტანდარტული გადახრა PMP-დან?
როგორ გამოვთვალოთ სტანდარტული გადახრა PMP-დან?

ვიდეო: როგორ გამოვთვალოთ სტანდარტული გადახრა PMP-დან?

ვიდეო: როგორ გამოვთვალოთ სტანდარტული გადახრა PMP-დან?
ვიდეო: How to calculate expected duration, variance, and standard deviation of an activity 2023, დეკემბერი
Anonim

PMBOK-ში გამოყენებული ფორმულა სტანდარტული გადახრა მარტივია. უბრალოდ (P-O)/6. ეს არის პესიმისტური აქტივობა შეფასება ოპტიმისტური აქტივობის გამოკლებით შეფასება გაყოფილი ექვსზე. პრობლემა ის არის, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ წარმოქმნის ა საზომი დან სტანდარტული გადახრა.

შესაბამისად, რა არის სტანდარტული გადახრა პროექტის მენეჯმენტში?

პროექტი შეფასება და PERT (ნაწილი 8): Სტანდარტული გადახრა არის სტატისტიკური კონცეფცია, რომელიც იძლევა შემთხვევითი ცვლადის მნიშვნელობების „გავრცელების“საზომს განაწილების საშუალოზე. PERT ვარაუდობს, რომ მოსალოდნელი ხანგრძლივობა a პროექტი მიჰყვება ნორმალურ განაწილებას.

რა არის მონაცემთა სტანდარტული გადახრა? Სტანდარტული გადახრა არის ნაკრების გავრცელების გაზომვის ერთ-ერთი გზა მონაცემები . გავრცელების საზომი მონაცემები დააყენეთ თითოეულის კვადრატული ვარიაციების საშუალო ტოლი მონაცემები ღირებულება საშუალოდან მონაცემები კომპლექტი.

გარდა ამისა, როგორია სტანდარტული გადახრის გამოთვლის ფორმულა?

ამ რიცხვების სტანდარტული გადახრის გამოსათვლელად:

  1. გამოთვალეთ საშუალო (ციფრების მარტივი საშუალო)
  2. შემდეგ თითოეულ რიცხვს: გამოაკლეთ საშუალო და კვადრატში შედეგი.
  3. შემდეგ შეიმუშავეთ ამ კვადრატული განსხვავებების საშუალო.
  4. აიღეთ ამის კვადრატული ფესვი და დავასრულეთ!

რა არის სტანდარტული გადახრა კვადრატში?

The სტანდარტული გადახრა არის სტატისტიკა, რომელიც ზომავს მონაცემთა ნაკრების დისპერსიას მის საშუალოზე და გამოითვლება როგორც კვადრატი დისპერსიის ფესვი. იგი გამოითვლება როგორც კვადრატი დისპერსიის ფესვი თითოეულ მონაცემთა წერტილს შორის ვარიაციის განსაზღვრით საშუალოსთან შედარებით.

გირჩევთ: