როგორ ააგებთ გაფართოებას მასშტაბის კოეფიციენტით 2?
როგორ ააგებთ გაფართოებას მასშტაბის კოეფიციენტით 2?
Anonim

გაფართოების შესაქმნელად ა მასშტაბის ფაქტორი ''-დან2'': დახაზეთ სწორი ხაზები, რომლებიც აკავშირებს თითოეულ წვეროს ცენტრთან გაფართოება. გამოიყენეთ კომპასი, რომ იპოვოთ წერტილები, რომლებიც ორჯერ არის დაშორებული ცენტრიდან გაფართოება როგორც თავდაპირველი წვეროები. დააკავშირეთ ახალი წვეროები, რათა შექმნათ გაფართოვდა გამოსახულება.

ანალოგიურად, ისმება კითხვა, როგორ აფართოებთ მასშტაბის კოეფიციენტს 2-ით?

გაფართოება თან მასშტაბის ფაქტორი 2, გავამრავლოთ 2. დაწყებული ოთხკუთხედი ABCD (ლურჯი) დახაზეთ გაფართოება ოთხკუთხედის გამოსახულება სათავეში ცენტრით და ა მასშტაბის ფაქტორი ½-დან. ABCD-ის თითოეული წვერო მრავლდება ½-ზე. გაფართოება თან მასშტაბის ფაქტორი ½, გავამრავლოთ ½-ზე.

გარდა ამისა, რა არის გაფართოების წესი? ნოტაცია წესი აქვს შემდეგი ფორმა Dk(x, y)=(kx, ky) და გეუბნებათ, რომ წინა გამოსახულება განიცადა a. გაფართოება წარმოშობის შესახებ მასშტაბის ფაქტორით კ. თუ k ერთზე მეტია, გაფართოება სურათი უფრო დიდი იქნება ვიდრე. პრეიმიჯი. თუ k არის 0-დან 1-მდე, მაშინ გაფართოება გამოსახულება უფრო მცირე იქნება ვიდრე წინა სურათი.

ანალოგიურად, ისმება კითხვა, რას ნიშნავს გაფართოვება მასშტაბის კოეფიციენტით 2?

მაგალითი 1. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია ა გაფართოება ერთად მასშტაბის ფაქტორი 2. ეს ნიშნავს რომ გამოსახულება, A', ორჯერ უფრო დიდია, ვიდრე წინა გამოსახულება A. სხვა გარდაქმნების მსგავსად, გამოსახულების წინა გამოსახულების გასარჩევად გამოიყენება ძირითადი აღნიშვნა. გამოსახულებას ყოველთვის აქვს პირველი ასო ასოს შემდეგ, როგორიცაა A'.

რა არის მასშტაბის კოეფიციენტი 1 2?

მაგალითად, წარმოიდგინეთ ორი მსგავსი კვადრატი. ერთს აქვს გვერდის სიგრძე 2 ინჩი, ხოლო მეორეს აქვს გვერდის სიგრძე 4 ინჩი. ეს იძლევა ა მასშტაბის კოეფიციენტი 1: 2 პატარა მოედნიდან დიდ მოედანზე. ამ ორ მსგავს კვადრატს აქვს a მასშტაბის კოეფიციენტი 1: 2 პატარა მოედნიდან დიდ მოედანზე.

პოპულარული თემა