რა არის მექანიკური დიზაინი?
რა არის მექანიკური დიზაინი?
Anonim

მექანიკური სტრუქტურა, ასევე ცნობილი როგორც ბიუროკრატიული სტრუქტურა, აღწერს ორგანიზაციას სტრუქტურა რომელიც დაფუძნებულია ოფიციალურ, ცენტრალიზებულ ქსელზე. The მექანიკური სტრუქტურა საუკეთესოდ შეეფერება კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ სტაბილურ და გარკვეულ გარემოში.

უბრალოდ, რა მნიშვნელობა აქვს მექანიკურ ორგანიზაციას?

ორგანული ორგანიზაცია. მექანიკური ორგანიზაციის განმარტება: შავი კანონის მიხედვით ლექსიკონის მექანიკური ორგანიზაცია არის ორგანიზაცია არის იერარქიული და ბიუროკრატიული. მას ახასიათებს (1) უაღრესად ცენტრალიზებული ავტორიტეტი, (2) ფორმალიზებული პროცედურები და პრაქტიკა და (3) სპეციალიზებული ფუნქციები.

რა განსხვავებაა მექანიკურ და ორგანულ დიზაინებს შორის? საორგანიზაციო დიზაინი კომპანიის აყალიბებს კომპანიის იერარქიას, სამუშაო პროცესს და კორპორატიულ კულტურას. ორგანული ორგანიზაცია შედარებულია მექანიკური სტრუქტურა მკვეთრი შორის განსხვავებები ორი. ორგანული სტრუქტურა დეცენტრალიზებული მიდგომაა, მაშინ როცა მექანიკური სტრუქტურა არის ცენტრალიზებული მიდგომა.

ამის გათვალისწინებით, რა არის მექანიკური ორგანიზაციის მაგალითი?

მექანიკური სტრუქტურები ძირითადად განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სტაბილურ გარემოში, იყენებენ ავტორიტეტის ცენტრალიზებულ მიდგომას და ინარჩუნებენ ძლიერ ლოიალობას მენეჯმენტის მიმართ. მაგალითები დან ორგანიზაციები გამოყენებით მექანიკური სტრუქტურებში შედის კოლეჯები და უნივერსიტეტები.

ვინ შეიმუშავა ტერმინები მექანიკური და ორგანული ორგანიზაციების აღსაწერად?

შექმნილი ტერმინი ტომ ბერნსისა და გ.მ. სტალკერი 1950-იანი წლების ბოლოს, ორგანული ორგანიზაციები, განსხვავებით მექანიკური ორგანიზაციები (ასევე გამოგონილი ბერნსისა და სტალკერის მიერ), მოქნილები არიან და აფასებენ გარე ცოდნას.

პოპულარული თემა