როგორ ხედავთ ფესვების განსხვავებულობას და ბუნებას?
როგორ ხედავთ ფესვების განსხვავებულობას და ბუნებას?
Anonim

The დისკრიმინანტი (EMBFQ)

ეს არის გამოთქმა კვადრატის ქვეშ ფესვი კვადრატულ ფორმულაში. The დისკრიმინანტი განსაზღვრავს ბუნება საქართველოს ფესვები კვადრატული განტოლების. Სიტყვა 'ბუნებაეხება რიცხვების ტიპებს ფესვები შეიძლება იყოს - კერძოდ რეალური, რაციონალური, ირაციონალური ან წარმოსახვითი.

ანალოგიურად, როგორ იპოვით ფესვების რაოდენობას კვადრატულ განტოლებაში?

The ნომერი რეალურის კვადრატული განტოლების ფესვები დამოკიდებულია ამის დისკრიმინატორზე განტოლება. ახლა, თუ ax^2 + bx + c = 0 არის განტოლება, მაშინ მისი დისკრიმინანტი იქნება (b^2 - 4ac)^1/2. ასე რომ, თუ b^2 - 4ac > 0, მაშინ განტოლება ექნება ორი განსხვავებული რეალური ფესვები.

რა არის განტოლების ფესვები? The ფესვები ფუნქციის არის x-გადაკვეთები. განმარტებით, x ღერძზე მდებარე წერტილების y-კოორდინატი არის ნული. ამიტომ, რომ იპოვოთ ფესვები კვადრატული ფუნქციის ვაყენებთ f (x) = 0-ს და ვხსნით განტოლება, ნაჯახი2 + bx + c = 0.

ანალოგიურად, ისმება კითხვა, რა არის ფესვების ბუნება?

პასუხია მარტი 12, 2016. The ფესვების ბუნება უბრალოდ ის კატეგორიაა, რომელშიც ფესვები დაეცემა. The ფესვები შეიძლება იყოს წარმოსახვითი, რეალური, არათანაბარი ან თანაბარი. კვადრატში, ფესვების ბუნება შეიძლება მივიღოთ კვადრატული განტოლების დისკრიმინაციიდან.

რა არის რეალური და განსხვავებული ფესვები?

In რეალური ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებები უნდა იყოს კომპლექტში. გამორჩეული ნიშნავს, რომ ამონახსნები არ არის ერთმანეთის ტოლი.

პოპულარული თემა