რა განსხვავებაა L და mL-ს შორის?
რა განსხვავებაა L და mL-ს შორის?
Anonim

1 ლიტრი () უდრის 1000-ს მილილიტრი(მლ). ლიტრი განისაზღვრება, როგორც მეტრიკული სისტემის ერთეული, რომლის სიმძლავრეა ტოლი ერთი კუბური დეციმეტრი (1000 კუბური სანტიმეტრი).მილილიტრი განისაზღვრება, როგორც სიმძლავრის ერთეული, რომელიც ტოლია ერთი კუბური სანტიმეტრით. ამრიგად, 1 ლიტრი უდრის 1000-სმილილიტრი.

აქ 1 ლიტრი იგივეა რაც 1000 მლ?

Პასუხი არის1000. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მეტი დეტალი თითოეული საზომი ერთეულის შესახებ:მლ ან ლიტრი მოცულობის SI მიღებული ერთეული არის კუბური მეტრი. 1 კუბური მეტრი უდრის 1000000 მლ, ან1000 ლიტრი.

გარდა ამისა, არის თუ არა ML და ML იგივე? ისინი ყველა ნიშნავს ათასს. "მლ”დგას მილილიტრი. აბრევიატურა"მლ” ჩვეულებრივ გამოხატულია M-Lასოების ხმამაღლა წარმოთქმა, ან მილილიტრი.

ანალოგიურად, არის თუ არა L ML-ში კაპიტალიზებული?

ერთეულების უმეტესობა იწერება მთლიანად მცირე ასოებით. ამგვარადმლ უნდა იყოს ნამდვილად მლთუმცა ფორმალურად მაინცმლ ნებადართულია. არაფორმალურად მლ რეკომენდირებულია, რადგან ცალსახაა "ფუნქციის შესახებ"“ხოლო ლინი მლ შეიძლება განიმარტოს როგორც 1 ზოგიერთ შრიფტში/ტიპში.

500 მლ ნახევარი ლიტრია?

1 ლიტრი (L) უდრის 1000-ს მილილიტრი(მლ). გადასაყვანად ლიტრი რომ მლ, გაამრავლელიტრი მნიშვნელობა 1000-ით. მაგალითად, იმის გასარკვევად რამდენიმილილიტრი ში ლიტრი და ა ნახევარიგავამრავლოთ 1,5 1000-ზე, ეს არის 1500 მლ 1.5-ში ლიტრი. იქარის 500 მლ 1/2-ში ლიტრი.

პოპულარული თემა