რა ჰქვია ელექტრონების განსხვავებული რაოდენობის ელემენტს?
რა ჰქვია ელექტრონების განსხვავებული რაოდენობის ელემენტს?
Anonim

ქიმიური ნივთიერების ატომები ელემენტი შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული ტიპები. Ესენი არიან დაურეკა იზოტოპები. მათ აქვთ იგივე ნომერი პროტონების (და ელექტრონები), მაგრამ სხვადასხვა რაოდენობის ნეიტრონები. Განსხვავებული იგივე იზოტოპები ელემენტი აქვს განსხვავებული მასები. ნეიტრალურ ატომში, ელექტრონების რაოდენობა უდრის ნომერი პროტონების.

რა არის ატომი პროტონებისა და ელექტრონების განსხვავებული რაოდენობით?

ატომებს, რომლებსაც აქვთ პროტონების იგივე რაოდენობა (და შესაბამისად ელექტრონების იგივე რაოდენობა), მაგრამ ნეიტრონების განსხვავებული რაოდენობა ეწოდება იზოტოპები საქართველოს ელემენტი კითხვაზე.

ასევე, რომელი ნაწილაკი ქმნის ერთი და იგივე ელემენტის განსხვავებულ ვერსიას? ატომები ერთი და იგივე ელემენტს ყოველთვის აქვთ იგივე პროტონების რაოდენობა (სხვანაირი ჰქონდა პროტონების რაოდენობა ეს სხვა ელემენტი იქნებოდა). თუმცა ატომები ერთი და იგივე ელემენტს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული რაოდენობა ნეიტრონები (ეს აძლევს მათ განსხვავებულ მასობრივ რიცხვს). ერთი და იგივე ელემენტის სხვადასხვა ვერსიას უწოდებენ იზოტოპები.

ასევე კითხვაა, შეიძლება ელემენტს ჰქონდეს პროტონების განსხვავებული რაოდენობა?

კონკრეტულის ატომები ელემენტი უნდა აქვს იგივე პროტონების რაოდენობა მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა რაოდენობის ნეიტრონები. როდესაც ა ელემენტს აქვს განსხვავებული ვარიანტები რომ, ხოლო ყველა მქონე იგივე პროტონების რაოდენობა, აქვს ნეიტრონების განსხვავებული რაოდენობა, ამ ვარიანტებს იზოტოპებს უწოდებენ.

აქვთ თუ არა ერთი და იგივე ელემენტის იზოტოპებს ელექტრონების ერთნაირი რაოდენობა?

ყველა იზოტოპებს აქვთ იგივე რიცხვი პროტონებისა და ელექტრონების იგივე რაოდენობა. Იმიტომ რომ ელექტრონი სტრუქტურა არის იგივე იზოტოპებს აქვთ იგივე ქიმიური თვისებები. Რა არის განსხვავებული არის ნომერი ნეიტრონების, The სხვადასხვა ნომერი ყველა ნეიტრონი იწვევს განსხვავებას ატომების ატომურ წონაში ან მასაში.

პოპულარული თემა