407 ნარცისული რიცხვია?
407 ნარცისული რიცხვია?
Anonim

მას შემდეგ, რაც ნომერი ციფრები არ არის ტოლი იმ სიმძლავრისა, რომლითაც ისინი აღებულია ამისთვის ნომრები, ისინი არ არიანნარცისული რიცხვები. Ყველაზე პატარა ნომრები მათი ციფრების რომელიმე დადებითი სიმძლავრის ჯამებია 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1634, 4150, 4151, 8208, 9474, რა არის ყველაზე პატარა ნარცისული რიცხვი?

The ყველაზე პატარა მაგალითი, გარდა ტრივიალური1-ციფრისა ნომრები არის. სერია ყველაზე პატარა ნარცისული რიცხვები ციფრებიდან არის 0, (არცერთი), 153, 1634, 54748, 548834, (Sloane's A014576).

გარდა ამისა, რა არის არმსტრონგის ნომრის მაგალითი? ან არმსტრონგის ნომერი არის ნომერი ისეთი რომ ჯამი! მისი რიცხვების მესამე ხარისხზე აწეული ტოლიანომერი ! თავად. ამისთვის მაგალითი, 371 არის ან არმსტრონგის ნომერი, მას შემდეგ !

ამის გათვალისწინებით, რა არის არმსტრონგის რიცხვები 1-დან 10000-მდე?

Ისინი არიან:- 1, 153, 370, 371, 407. ზოგადად 0, 1, 153, 370, 371, 407 ერთადერთი შესაძლებელია ArmstrongNumbers.

რატომ არის 28 სრულყოფილი რიცხვი?

იდეალური ნომერი, დადებითი მთელი რიცხვი, რომელიც უდრის მისი სათანადო გამყოფების ჯამს. Ყველაზე პატარა სრულყოფილი რიცხვი არის 6, რომელიც არის 1, 2 და 3-ის ჯამი. სხვა სრულყოფილი რიცხვები არიან 28, 496 და 8, 128.

პოპულარული თემა