როგორ მოვძებნოთ pH ძლიერი მჟავისა და ძლიერი ფუძის ეკვივალენტურ წერტილში?
როგორ მოვძებნოთ pH ძლიერი მჟავისა და ძლიერი ფუძის ეკვივალენტურ წერტილში?
Anonim

ზე ეკვივალენტობის წერტილი, თანაბარი რაოდენობით H+ და ოჰ- იონები გაერთიანდებიან და წარმოქმნიან H2O, რის შედეგადაც ა pH 7.0-დან (ნეიტრალური). The pH ეკვივალენტურ წერტილში ამისთვის ტიტრაცია ყოველთვის იქნება 7.0, გაითვალისწინეთ, რომ ეს მართალია მხოლოდ ტიტრები დან ძლიერი მჟავა თან ძლიერი ბაზა.

ამასთან დაკავშირებით, რა არის ძლიერი მჟავისა და სუსტი ფუძის ეკვივალენტური წერტილი?

In ძლიერი მჟავა-სუსტი ბაზის ტიტრები, pH-ზე ეკვივალენტობის წერტილი არ არის 7, მაგრამ ქვემოთ. ეს გამოწვეულია კონიუგატის წარმოებით მჟავა დროს ტიტრაცია; იგი რეაგირებს წყალთან ჰიდრონიუმის წარმოქმნით (H3+) იონები.

ასევე, როგორ პოულობთ pH-ს ეკვივალენტურ წერტილში? სუსტი მჟავის ძლიერი ფუძით ტიტრირების შემთხვევაში, pH ზე ეკვივალენტობის წერტილი განისაზღვრება სუსტი მჟავა მარილის ჰიდროლიზით. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა იპოვე pK კონიუგირებული ფუძისა და გამოთვალეთ OH-ის კონცენტრაცია- დაწყებული იქიდან, შემდეგ გამოიყენეთ pH=14-pOH ფორმულა.

შესაბამისად, აქვს თუ არა ძლიერი მჟავის მქონე ძლიერი ფუძის ყველა ტიტრაციას ერთი და იგივე pH ეკვივალენტურ წერტილში?

დიახ, ყველა ძლიერი ბაზა-ძლიერი მჟავების ტიტრები დასრულდეს იმით იგივე PH რადგან კონიუგატი მჟავა და კონიუგატი ბაზა არიან ნეიტრალური. დიახ, ყველა ძლიერი ბაზა-ძლიერი მჟავების ტიტრირება დაასრულეთ იმით იგივე PH რადგან ნეიტრალიზაციის დასრულების შემდეგ ჭიქაში მხოლოდ წყალი რჩება.

რა ხდება, როდესაც ძლიერი მჟავა რეაგირებს ძლიერ ფუძესთან?

სინამდვილეში, როდესაც ა ძლიერი მჟავა რეაგირებს ძლიერ ბაზასთან, შედეგად მიღებული პროდუქტებია წყალი და იონური მარილი. კიდევ ერთი მაგალითი ასეთი ა რეაქცია არის ქიმიური რეაქცია მარილწყალს შორის მჟავა (HCl) და კალიუმის ჰიდროქსიდი (KOH).

პოპულარული თემა