რა არის განსაზღვრება მათემატიკაში შუა წერტილი?
რა არის განსაზღვრება მათემატიკაში შუა წერტილი?
Anonim

შუა წერტილი ხაზის სეგმენტი

განმარტება: წერტილი წრფის სეგმენტზე, რომელიც ყოფს მას ორ თანაბარ ნაწილად. ხაზის სეგმენტის ნახევარი წერტილი

აქედან გამომდინარე, რისთვის გამოიყენება შუა წერტილი?

The შუა წერტილი ფორმულა არის ხოლმე იპოვნეთ ზუსტი ცენტრი წერტილი ორ განსაზღვრულ წერტილს შორის ხაზის სეგმენტში. გამოიყენეთ ეს ფორმულა იმ წერტილის გამოსათვლელად, რომელიც ყოფს წრფის სეგმენტს.

ანალოგიურად, რა არის სეგმენტის ბისექტრის განმარტება მათემატიკაში? ხაზი სეგმენტის ბისექტორი. განმარტება: ხაზი, სხივი ან სეგმენტი რომელიც წყვეტს სხვა ხაზს სეგმენტი ორ თანაბარ ნაწილად. სცადეთ, გადაიტანეთ ერთ-ერთი ნარინჯისფერი წერტილი A ან B-ზე და გაითვალისწინეთ, რომ AB ხაზი ყოველთვის ყოფს PQ ხაზს ორ თანაბარ ნაწილად.

ანალოგიურად, ხალხი იკითხავს, ​​როგორ პოულობთ შუა წერტილს?

The შუა წერტილი არის წერტილი სეგმენტზე ბოლო წერტილებს შორის შუა გზაზე. შეიძლება იყოს შემთხვევა, რომ შუა წერტილი სეგმენტის ნახვა შეგიძლიათ უბრალოდ დათვლით. თუ სეგმენტი ჰორიზონტალური ან ვერტიკალურია, შეგიძლიათ იპოვოთ შუა წერტილი სეგმენტის სიგრძის 2-ზე გაყოფით და ამ მნიშვნელობის რომელიმე ბოლო წერტილიდან დათვლით.

რა არის შუა წერტილის სიმბოლო?

იფიქრეთ შუა წერტილი როგორც ხაზის სეგმენტის "ნახევარი" ან შუა წერტილი. ეს ეგრეთ წოდებული ცენტრის წერტილი ხაზს ყოფს ორ თანაბარ ან კონგრუენტულ ნაწილად. შენიშვნა: შუა წერტილი ხაზის სეგმენტის A C AC AC აღინიშნება სიმბოლო A C ‾ ხაზი {AC} AC მდებარეობს B წერტილში.

პოპულარული თემა